Luật thương mại 2005 có ý nghĩa gì, khi nào được phép áp dụng luật này?

Luật thương mại 2005 sẽ có ý nghĩa quan trọng trong việc kinh doanh, các hoạt động thương mại, mua bán hàng hóa. Hiểu được ý nghĩa của luật thương mại sẽ giúp ích rất nhiều trong hoạt động kinh doanh của bạn, đồng thời cũng sẽ giúp bạn hạn chế những thiệt hại không đáng có vì không hiểu luật. Bài viết sau đây sẽ cung cấp cho bạn một số thông tin liên quan đến luật thương mại.

Khái niệm về luật thương mại 2005

Luật thương mại sẽ là tổng thể các quy phạm được nhà nước ban hành hoặc thừa nhận, điều chỉnh các mối quan hệ xã hội phát sinh trong khi tổ chức và thực hiện các hoạt động thương mại giữa thương nhân với nhau và với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Chủ thể của Luật thương mại 2005 là những ai?

Chủ thể của Luật thương mại chính là các tổ chức, cá nhân đã có đủ điều kiện để tham gia vào quan hệ được Luật thương mại điều chỉnh.

Chủ thể của Luật thương mại sẽ phải đảm bảo các điều kiện sau đây:

  • Thứ nhất, cần được thành lập hợp pháp. Được thành lập hợp pháp có nghĩa là các chủ thể Luật thương mại cần được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho ra quyết định thành lập, hoặc đã đăng ký kinh doanh; có các chức năng, nhiệm vụ và phạm vi hoạt động rõ ràng; được tổ chức dưới hình thức nhất định và do pháp luật quy định (doanh nghiệp nhà nước hay doanh nghiệp tư nhân, công ty,…)
  • Thứ hai, phải sở hữu tài sản. Tài sản chính là cơ sở vật chất không thể thiếu được của các chủ thể Luật thương mại, đặc biệt chính là các doanh nghiệp tiến hành những hoạt động kinh doanh. Trên thực tế, tài sản tồn tại dưới dạng các loại vốn kinh doanh (vốn điều lệ và vốn pháp định). Khối lượng và cả cơ cấu tài sản cùng khối lượng quyền năng của các doanh nghiệp sẽ có được đối với từng loại tài sản còn phụ thuộc vào tính chất sở hữu, quy mô hoạt động của từng chủ thể.
Xem thêm:   10 kiểu uốn tóc layer nam thịnh hành năm 2022

Luật thương mại 2005 1

  • Thứ ba, phải có thẩm quyền trong kinh doanh thương mại. Đây sẽ là cơ sở pháp lý để cho các chủ thể Luật thương mại thực hiện các loại hành vi pháp lý nhằm tạo cho mình được những quyền và các nghĩa vụ cụ thể, đồng thời nó cũng sẽ quy định rõ giới hạn mà tại đó các chủ thể được hành động trong các lĩnh vực kinh doanh, thương mại.

Luật thương mại 2005 có ý nghĩa gì?

Luật Thương mại, vào ngày 14/6/2005, Quốc hội thông qua Luật Thương mại số 36/2005/QH11 gồm có 9 chương và 324 điều, sẽ có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2006. Luật thương mại 2005 hiện tại là Luật thương mại mới nhất và đang có giá trị hiệu lực. Luật thương mại năm 2005 điều chỉnh mọi loại hoạt động thương mại thực hiện trên toàn bộ lãnh thổ nước CHXHCN Việt Nam.

Luật sẽ quy định 06 nguyên tắc cơ bản trong các hoạt động thương mại: bình đẳng trước pháp luật của thương nhân ở hoạt động thương mại, tự do, tự nguyện thoả thuận trong các hoạt động thương mại, bảo vệ lợi ích chính đáng của những người tiêu dùng…

Luật thương mại 2005 2

Hàng hóa đã được lưu thông trong nước, hàng hóa xuất khẩu hay nhập khẩu phải có các nhãn hàng hóa. Nhãn hàng hoá sẽ là bản viết, bản in hay bản vẽ, bản chụp của chữ, của hình vẽ, hình ảnh đã được dán, in, đính hay đúc, chạm, khắc trực tiếp lên trên hàng hoá, bao bì của thương phẩm hàng hoá hoặc ở trên các chất liệu khác đã được gắn lên hàng hoá, bao bì của thương phẩm của hàng hoá…

Trường hợp bên bán đã giao các chứng từ liên quan đến hàng hoá trước thời hạn thỏa thuận thì ở bên bán vẫn có thể khắc phục các thiếu sót của các chứng từ này ở trong thời hạn còn lại…Trường hợp khi không có thoả thuận về giá dịch vụ, không có các thoả thuận về phương pháp xác định giá dịch vụ và cũng không có bất kỳ một chỉ dẫn nào khác về giá dịch vụ thì mức giá dịch vụ được xác định theo giá loại dịch vụ đó tại các điều kiện tương tự về các phương thức cung ứng, thời điểm cung ứng cũng như thị trường địa lý, phương thức thanh toán và cả các điều kiện khác sẽ có ảnh hưởng đến giá dịch vụ…

Xem thêm:   Ở đâu có đội ngũ thợ sửa chữa bếp từ uy tín nhất hiện nay?

Khi nào được phép áp dụng luật thương mại 2005

Luật Thương mại 2005 sẽ được áp dụng chủ yếu là trong 02 trường hợp sau:

  • Thứ nhất, áp dụng với các hoạt động kinh doanh thương mại đã được thực hiện trên lãnh thổ Việt Nam
  • Thứ hai, các hoạt động thương mại thực hiện ngoài lãnh thổ nước CHXHCN Việt Nam trong trường hợp là các bên thỏa thuận chọn áp dụng Luật này hoặc là luật nước ngoài, điều ước quốc tế mà CHXHCN Việt Nam là thành viên có quy định sẽ áp dụng Luật này.

Luật thương mại 2005 4

Tuy nhiên, căn cứ theo Điều 5.2 Luật Thương mại 2005, đối với các loại giao dịch mang yếu tố nước ngoài thì giữa các bên có thể thỏa thuận trong việc áp dụng luật thương mại, tập quán thương mại của quốc tế nếu chúng không trái nguyên tắc cơ bản của pháp luật Việt Nam. Nếu giữa các bên đồng ý với lựa chọn này thì các Luật thương mại sẽ không được áp dụng.

Lời kết:

Bài viết trên sẽ là một số thông tin liên quan đến luật thương mại 2005, hy vọng những thông tin trên sẽ có thể giúp ích được cho bạn. Luật thương mại sẽ là một phướng thức giúp bạn bảo vệ quyền lợi của mình trong khi kinh doanh, nếu đang quan tâm bạn nên tìm hiểu kỹ hơn về nó nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *